Phối hợp vận hành những vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe phượt alkameyst.com

Sở GTVT vừa gửi thông tin đề nghị những cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan về việc tìm hiểu thông tin, sử dụng và phối hợp triển khai Quyết định số 22/2023 của UBND tỉnh.

Sở GT-VT đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan tìm hiểu Quyết định 22/2023 của UBND tỉnh để phổ biến, áp dụng và phối hợp thực hiện. Ảnh minh họa: H.Q

Sở GTVT đề nghị những cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan tìm hiểu Quyết định 22/2023 của UBND tỉnh để thường dùng, sử dụng và phối hợp tiến hành. Ảnh minh họa: H.Q

Theo Sở GTVT, ngày 5/10, UBND tỉnh đã phát hành Quyết định số 22/2023 của UBND tỉnh quy định về tiêu chuẩn và tổ chức, quản trị và vận hành những vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du ngoạn trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ thời điểm ngày 20/10.

Để thông tin rõ ràng về quyết định này, Sở GTVT và được đăng tải trên Cổng thông tin tích điện điện tử của sở tại vị trí http://www.sgtvt.quangnam.gov.vn. Đồng thời đề nghị những cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan truy vấn, tìm hiểu, thường dùng, tiến hành triển khai và phối hợp tiến hành.

Trong số đó đề nghị UBND cấp huyện lưu ý nội dung: “Chủ trì, phối hợp những cơ quan, đơn vị có liên quan xác định những vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du ngoạn trên những tuyến đường bộ được giao, phân cấp vận hành; tại những khu, điểm du ngoạn, điểm tham quan, di tích lịch sử dân tộc, văn hóa truyền thống; nền móng lưu trú du ngoạn, ẩm thực đặc trưng, khu vui chơi, giải trí sắm sửa và những địa chỉ phục vụ văn hóa truyền thống, thể thao, du ngoạn khác… trên địa bàn; report Sở GTVT tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong Quyết định số 22.

 

18/10/2023 Tin tức ô tô xe máy