Dân bày hàng trăm chậu hoa, cây cảnh lấn chiếm vỉa hè, địa phương chậm xử lý alkameyst.com

Người dân tại địa phận trung tâm huyện Nghi Xuân (thành phố Hà Tĩnh) bày nhiều chậu hoa, cây cảnh lấn chiếm vỉa hè, tác động tới người quốc bộ và tiềm ẩn nguy hại tai nạn giao thông, nhưng địa phương xử lý chậm trễ.