Những quy định mới người tiêu dùng xe ô tô, xe máy cần được biết alkameyst.com

Theo Thông tư 60/2023/TT-BTC, từ 22/10, lệ phí cấp lần đầu xác thực đăng ký kèm theo biển khơi số ô tô bán tmàn là 20 triệu đồngồng/lần/xe ở TP Hà Nội và TP. HCM.

Cụ thể, xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (gồm có cả xe con pick-up- còn gọi là xe bán tmàn), với mức lệ phí cố định và thắt chặt 20 triệu VNDồng/lần ở TP Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (trước đây, mức phí chỉ là 500.000 đồng/lần so với khu vực I là TP Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh).

Cũng theo Thông tư 60, mức thu lệ phí cấp mới giấy xác nhận đăng ký kèm theo biển cả số xe so với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao hàm cả xe con pick-up) tại khu vực II (gồm TP. Htrận Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ; những Thành phố trực thuộc tỉnh và những thị xã) là 1 triệu đồngồng/lần/xe.

Ảnh minh họa
Hình ảnh minh họa

Tại khu vực III (những địa phương còn lại), mức phí 200.000 đồng/lần/xe cho lần đăng ký cấp mới. Cả khu vực II và III mức lệ phí đều không tồn tại thay đổi so với quy định hiện hành.

Các khu vực quy định tại Thông tư này được xác định theo địa giới hành chính, rõ ràng như sau.

a) Khu vực I gồm: Thành phố Hà Thành, TP. Hồ Chí Minh bao hàm tất tật những quận, thị trấn trực thuộc thành phố không phân biệt nội thành hay ngoại thành.

b) Khu vực II gồm: Thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Thành phố Thành Phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) có những toàn bộ những quận, thị xã trực thuộc thành phố không phân biệt nội thành hay ngoại thành; thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã có những toàn bộ những phường, xã thuộc thành phố, thị xã không phân biệt phường nội thành, nội thị hay xã ngoại thành, ngoại thị.

c) Khu vực III gồm: Các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II quy định tại điểm a và điểm b Khoản này.

Đối với xe máy, theo Thông tư 60, lệ phí đăng ký, cấp biển cả phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tính theo giá trị xe và theo khu vực. Cụ thể, xe có giá trị trên 40 triệu VNDồng, mức lệ phí được quy định cứng là 4 triệu VNDồng (khu vực I); Khu vực II là 800.000 đồng/lần/xe; Khu vực III có mức là 150.000 đồng/lần/xe thay cho quy định hiện hành là 50.000 đồng/lần/xe.

Với xe máy có giá trị trên 15 triệu đồngồng đến 40 triệu đồngồng, mức lệ phí quy định cứng là 2 triệu đồngồng/lần/xe so với khu vực I thay cho quy định hiện hành là mức thu trong khung từ một-2 triệu đồngồng; Khu vực II không thay đổi là 400.000 đồng/lần/xe; Khu vực III là 150.000 đồng/lần/xe thay cho quy định lúc này là 50.000 đồng/lần/xe.

Với xe máy trị giá từ là 1 trong mỗi5 triệu VNDồng trở xuống, mức thu lệ phí tại khu vực I là 1 triệu VNDồng/lần xe thay cho quy định hiện hành là thu trong khung từ 500.000 - 1.000.000 đồng/lần/xe; Khu vực II không thay đổi là 200.000 đồng/lần/xe; Khu vực III có mức là 150.000 đồng/lần/xe thay cho quy định hiện hành là 50.000 đồng/lần/xe.

Thông tư nêu rõ, tổ chức, cá thể có trụ sở, nơi cư trú ở khu vực nào thì nộp lệ phí cấp xác nhận đăng ký, biển khơi số phương tiện giao thông theo mức thu lệ phí quy định tương ứng với khu vực đó.

Đối với trường hợp cấp xác thực đăng ký, biển cả số xe ô tô trúng đấu giá cho xe mới, tổ chức, cá thể trúng đấu giá nộp lệ phí cấp xác thực đăng ký, biển cả số phương tiện giao thông, như sau: Đăng ký cấp giấy xác thực, biển cả số tại khu vực I áp dụng mức thu lệ phí tại khu vực I; đăng ký cấp giấy xác thực, biển cả số tại khu vực II và khu vực III áp dụng mức thu lệ phí tại khu vực II.

Trị giá xe mô tô làm căn cứ áp dụng mức thu lệ phí cấp xác nhận đăng ký, biển cả số phương tiện giao thông là giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm đăng ký.

Các trường hợp xe được miễn lệ phí

Theo Điều 6 Thông tư 60/2023 quy định những trường hợp dưới được miễn lệ phí:

Một, cơ quan thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan thay mặt của tổ chức quốc tế thuộc khối server Liên hợp quốc.

Hai, viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan thay mặt đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự quốc tế, thành viên những tổ chức quốc tế thuộc khối server Liên hợp quốc và thành viên của mái ấm gia đình họ không phmàn là công dân Việt Nam hoặc không thường trú tại Việt Nam được Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc cơ quan ngoại vụ địa phương (được Bộ Ngoại giao ủy quyền) cấp minh chứng thư ngoại giao; minh chứng thư công vụ hoặc chứng thư lãnh sự.

Trường hợp này khi đăng ký cấp giấy xác nhận, biển cả số phương tiện giao thông, người đăng ký phván xuất trình với cơ quan đăng ký minh chứng thư ngoại giao; minh chứng thư công vụ hoặc chứng thư lãnh sự theo quy định của Bộ Ngoại giao.

Ba, những tổ chức, cá thể quốc tế khác (cơ quan đại diện thay mặt của tổ chức quốc tế liên chính phủ ngoài khối server Liên hợp quốc, cơ quan đại diện thay mặt của tổ chức phi chính phủ, những đoàn của tổ chức quốc tế, thành viên của cơ quan và tổ chức khác) không thuộc hình tượng người tiêu dùng nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nhưng được miễn nộp hoặc không phván nộp lệ phí cấp xác thực đăng ký, đại dương số phương tiện giao thông theo cam kết quốc tế, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam với bên ký kết quốc tế. Trường hợp này tổ chức, cá thể phván hỗ trợ cho cơ quan đăng ký: Bản chụp cam kết quốc tế, điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế.

Bốn, là xe mô tô ba bánh chuyên dùng cho những người khuyết tật.

 

25/10/2023 Tin tức ô tô xe máy